تمام مطالب برچسب : mindfulness
فواید ذهن آگاهی(قسمت چهارم)

فواید ذهن آگاهی(قسمت چهارم)

فواید ذهن آگاهی(قسمت چهارم)   فواید ذهن آگاهی(قسمت اول) فواید ذهن آگاهی(قسمت دوم) فواید ذهن آگاهی(قسمت سوم) در این مقاله در مورد فایده های دیگر ذهن آگاهی صحبت خواهیم کرد. ۴٫عمق بخشیدن به زندگی     وقتی آرامش و آسایش عمقی را در خود احساس می‌کنید دیگر نمی‌پرسید مقصود یا هدف زندگی چیست.  در ذهنتان روشن می‌شود که آرامش، مهربانی، همدلی و لذتی وجود دارد که می‌توانید آن را در وجودتان پرورش دهید. می‌دانید که رنج، درد، و غم در جهان تا حدودی بازتاب ناتوانی بشر در استفاده از منبع درونی انرژی و نشاط است. می‌بینید که چقدر بی‌حالی و ناامیدی به دیدن چیزها از زاویه نادرست وابسته است. پس حالا میدانید که هدف این است : ۵٫کاهش استرس  یکی از […]

ذهن آگاهی چیست؟ – آشنایی با ذهن آگاه – تکنیک های کسب ذهن آگاهی – مایند فولنس

ذهن آگاهی چیست؟ – آشنایی با ذهن آگاه – تکنیک های کسب ذهن آگاهی – مایند فولنس

ذهن آگاهی چیست؟ – آشنایی با ذهن آگاه – مایند فولنس  مایندفولنس (mindfulness) به فارسی ذهن آگاهی، توجه ، آگاهی و حضور ذهن و حتی حضور آگاهی ترجمه شده است. یعنی توجه آگاهانه و هدفمند به زمان حال و به آنچه که در (here and now)  در حال حاضر در حال رخ دادن است … به عبارتی دانستن اینکه چه اتفاقی در حال رخ دادن است و توجه کردن به آن. به کمک ذهن آگاهی میتونیم از زندگی بیشتر لذت ببریم و بیشتر متوجه زیبایی های اطرافمان شویم. چون به تمام زیبایی که در زندگیمان هست بیشتر توجه میکنیم . ذهن آگاهی باعث کاهش یافتن استرس و اضطراب می شود و همین امر تاثیر به سزایی در افزایش کیفیت زندگی […]