تمام مطالب برچسب : ویدیو ذهن آگاهی
ذهن آگاهی چیست؟ – آشنایی با ذهن آگاه – تکنیک های کسب ذهن آگاهی – مایند فولنس

ذهن آگاهی چیست؟ – آشنایی با ذهن آگاه – تکنیک های کسب ذهن آگاهی – مایند فولنس

ذهن آگاهی چیست؟ – آشنایی با ذهن آگاه – مایند فولنس  مایندفولنس (mindfulness) به فارسی ذهن آگاهی، توجه ، آگاهی و حضور ذهن و حتی حضور آگاهی ترجمه شده است. یعنی توجه آگاهانه و هدفمند به زمان حال و به آنچه که در (here and now)  در حال حاضر در حال رخ دادن است … به عبارتی دانستن اینکه چه اتفاقی در حال رخ دادن است و توجه کردن به آن. به کمک ذهن آگاهی میتونیم از زندگی بیشتر لذت ببریم و بیشتر متوجه زیبایی های اطرافمان شویم. چون به تمام زیبایی که در زندگیمان هست بیشتر توجه میکنیم . ذهن آگاهی باعث کاهش یافتن استرس و اضطراب می شود و همین امر تاثیر به سزایی در افزایش کیفیت زندگی […]