تمام مطالب برچسب : نشاط و شادی
فواید ذهن آگاهی(قسمت چهارم)

فواید ذهن آگاهی(قسمت چهارم)

فواید ذهن آگاهی(قسمت چهارم)   فواید ذهن آگاهی(قسمت اول) فواید ذهن آگاهی(قسمت دوم) فواید ذهن آگاهی(قسمت سوم) در این مقاله در مورد فایده های دیگر ذهن آگاهی صحبت خواهیم کرد. ۴٫عمق بخشیدن به زندگی     وقتی آرامش و آسایش عمقی را در خود احساس می‌کنید دیگر نمی‌پرسید مقصود یا هدف زندگی چیست.  در ذهنتان روشن می‌شود که آرامش، مهربانی، همدلی و لذتی وجود دارد که می‌توانید آن را در وجودتان پرورش دهید. می‌دانید که رنج، درد، و غم در جهان تا حدودی بازتاب ناتوانی بشر در استفاده از منبع درونی انرژی و نشاط است. می‌بینید که چقدر بی‌حالی و ناامیدی به دیدن چیزها از زاویه نادرست وابسته است. پس حالا میدانید که هدف این است : ۵٫کاهش استرس  یکی از […]