تمام مطالب برچسب : مقابله با استرس
فواید ذهن آگاهی(قسمت پنجم)-  تنظیم عادت غذا خوردن-  شادی و انعطاف پذیری

فواید ذهن آگاهی(قسمت پنجم)- تنظیم عادت غذا خوردن- شادی و انعطاف پذیری

فواید ذهن آگاهی(قسمت پنجم)- تنظیم عادت غذا خوردن- شادی و انعطاف پذیری   فواید ذهن آگاهی(قسمت اول) فواید ذهن آگاهی(قسمت دوم) فواید ذهن آگاهی(قسمت سوم) فواید ذهن آگاهی(قسمت چهارم) ۹٫     تنظیم عادت‌های غذایی خوردن به سبک ذهن آگاهی شامل آگاه شدن از پیام‌هایی که بدنتان برایتان می‌فرستد، و استفاده از آگاهی برای تعیین مقدار غذایی که می‌خورید می‌شود.هدف از خوردن به سبک ذهن آگاهی یافتن آگاهی بیشتر نسبت به فرآیند آماده کردن و خوردن غذا و کاهش تمایل به قضاوت و افزایش پذیرش عادت‌های غذایی فعلیتان است.  پس با ذهن آگاهی زمانی که آگاهی‌تان بیشتر شده است می‌توانید با هوشیاری بیشتری انتخاب کنید که چه چیزی بخورید و چه چیزی نخورید. همچنین این توانایی را پیدا می‌کنید که طعم غذا […]