تمام مطالب برچسب : روانشناسی شناختی
خطاهای شناختی ۱

خطاهای شناختی ۱

خطاهای شناختی ۱ خطاهای شناختی یا Cognitive Errors  را اولین بار روانشناس شناخت گرا، آلبرت الیس مطرح کرد. وقتی با احساسات، لامسه، شنوایی و بقیه حسها، واقعیتی را حس میکنیم. این واقعیت به سمت مغز ما رفته و در آنجا تحلیل میشود. در فرآیند تحلیل ادراکهای متفاوت بر اساس ذهن هر انسان و محتوای شناختی که در ذهنش دارد، ساخته میشود. در این فرآیند یک سری فیلتر های ذهنی وجود دارد باعث درست و منطقی بودن شناخت و یا غیر منطقی بودن آنها میشود. این شناخت ها و فیلتر های غیر منطقی ذهنی را خطاهای شناختی میگویند. همه انسان ها در طول عمر خود حداقل با یکی از خطاها حتی در مدت زمان کوتاهی درگیر بوده اند. در واقع این […]