تمام مطالب برچسب : تحلیل رفتار متقابل
تحلیل رفتار متقابل

تحلیل رفتار متقابل

تحلیل رفتار متقابل چیست و چه کاربردی در زندگی ما دارد؟ گزارش کارگاهی  هفته ای نظریه تحلیل رفتار متقابل یا به اختصار TA، نظریه ای است که برای بهبود شخصی و بهبود روابط بین فردی بسیار تاثیر گذار است. در این نظریه تاکید بر روابط بین فردی هر شخص است. هر فرد در درون خود سه حالت  و الگوی درونی دارد. ۱٫ کودک کودک درون از زمان کودکی انسان شکل میگیرد. هر چه شادی و تفریح بیشتری در زندگی خود داشته باشیم، کودک درون سالم و شاد تری خواهیم داشت. برای هیجان های سالم و شخصیت سالم تر، داشتن کودک سالم درونی بسیار مهم است.   ۲٫ بالغ رفتارهای بالغ در واقع قسمت منطقی و عقلانی وجود ما تشکیل میدهد. […]