قوانین و مقررات

عضویت در سایت رایگان است. در ای مرحله با وارد کردن اطلاعات لازم مانند نام و نام خانوادگی، رمز عبور و آدرس پست الکترونیکی، لینک تایید عضویت به ایمیل آنان ارسال میشود که کاربران با کلیک نمودن آن ، مراحل عضویت را تایید میکنند.