تمام مطالب دسته بندی : کتاب(معرفی و خلاصه)
موفقیت – معرفی و خلاصه ی کتاب اثر مرکب نوشته ی دارن هاردی – اصول موفقیت

موفقیت – معرفی و خلاصه ی کتاب اثر مرکب نوشته ی دارن هاردی – اصول موفقیت

موفقیت – معرفی و خلاصه ی کتاب اثر مرکب نوشته ی دارن هاردی – اصول موفقیت من معمولا کتاب های زیادی را در زمینه ی موفقیت و رسیدن به هدف مطالعه میکنم. یکی از کتاب های عالی در زمینه ی موفقیت و آشنایی با اصول موفقیت که در سال های اخیر خوانده ام کتاب اثر مرکب نوشته ی دارن هاردی بود. نویسنده در مقدمه ی این کتاب ادعایی بزرگ میکند و میگوید : ” مهم نیست چه چیزی یاد میگیرید یا از چه تاکتیکی استفاده میکنید. موفقیت در نتیجه ی اثر مرکب بدست می آید. “ کتاب اثر مرکب ، یک کتاب خوب در زمینه ی بهبود فردی و سرشار از نکات کلیدی است که من به شخصه تا کنون […]