خلاصه کتاب

در این قسمت خلاصه کتابهایی که بسیار جذاب و خواندنی و مرتبط با روانشناسی هستند قرار داده میشود.

برخی فایلها به همراه توضیحات صوتی و یا تصویری است.