ماه: شهریور ۱۳۹۷
نگرانی های بی مورد

نگرانی های بی مورد

نگرانی های بی مورد نگرانی و اضطراب از جمله آفت های جوامع امروز هستند که متاسفانه کمترین توجه به آن شده است . احساس نگرانی بی مورد باعث مختل شدن زندگی میشود . فراوان شنیده ایم که جوانی به دلیل ترس از آینده سکته میکند یا خیلی از افراد تپش قلب دارند. راه رهایی از  نگرانی های بی مورد چیست ؟ میخوام قبل از خوندن متن زیر به نگرانیهایی که این چند وقت ذهنتون رودرگیر کرده فکر کنین. فکر کردین؟ حالا ادامه متن…. بگذارید در قالب داستان واقعی از زبان رابرت مور اثر دیل کارنگی براتون نقل کنم: من بزرگترین درس زندگی خود را در مارس ۱۹۴۵ در عمق ۲۷۶ پایی آبهای سواحل هند و چین در یک زیردریایی آموختم. […]